Inline HTML

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Agencja Wydawniczo Reklamowa WPROST Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Al. Jerozolimskich 179 oraz podmioty współpracujące, w tym należące do Grupy Kapitałowej Platformy Mediowej Point Group SA, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. Ustaw nr 133 poz.883) w celu realizacji usług oraz w celach marketingowych. Oświadczam, że jestem świadom, iż przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania i usuwania.

Bogatsi o unijne miliardy

Tomasz Molga

Udało się – na brukselskim szczycie Polska znów wywalczyła najwięcej pieniędzy z Funduszu Spójności. W latach 2014-2020 dostaniemy 72,9 mld euro. Doliczając prawie 33 mld euro na rolnictwo, przypadnie nam łącznie 105,8 mld euro, czyli ok. 460 mld zł.

Efekt negocjacji w Brukseli to ogromny zastrzyk kapitału – z Funduszu Spójności w przeliczeniu na złote dostaniemy ponad 300 mld zł. Dlaczego polityka spójności jest dla nas ważna? Środki z tej puli przeznaczane są na inwestycje wyrównujące poziom życia w krajach Wspólnoty. Z niego finansowana jest budowa dróg, linii kolejowych czy oczyszczalni ścieków. Na lata 2004-2013 przypadło nam 74 mld euro. Do końca grudnia 2012 r. podpisano umowy na dofinansowanie ze środków UE o wartości 234 mld zł, które poszły m.in. na budowę 10,3 tys. km nowych dróg, zakup 1,9 tys. nowoczesnych tramwajów i autobusów, wybudowanie 368 oczyszczalni ścieków. Eurodotacje sfinansowały również utworzenie 150 tys. miejsc pracy w firmach założonych przez osoby bezrobotne. W 2013 r. środki unijne będą skoncentrowane głównie na wsparciu przedsiębiorców oraz rynku pracy. W kolejnych latach, poza dokończeniem inwestycji drogowych i kolejowych, UE chce, abyśmy więcej wydawali na podnoszenie konkurencyjności gospodarki: badania naukowe oraz zakup nowych technologii. Więcej środków ma być również przeznaczanych na programy podnoszące kwalifikacje pracowników i walkę z bezrobociem.

t.molga@wprost.pl

Spis treści

Spis treści schowaj

Pobierz wersję PDF

Ostatnie wydania

Zobacz archiwum wydań